මියගිය ඩී.ඒ රාජපක්ෂ නමිනුත් ව්‍යාජ වෙබ් අඩවියක් කරළියට

posted on: 3-12-2014

tharunaya.co.uk/Sinhala_News – 2014-12-03

1417604408_tමේවන විට ඩී.ඒ රාජපක්ෂ මහතා, චමල් රාජපක්ෂ මහතා සහ ජෝන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ නම භාවිත කරමින් ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි නිර්මාණයට කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පියාණන් වූ දිවංගත ඩී.ඒ රාජපක්ෂ මහතාගේ නමත්, කතානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතා හා සමූපකාර හා අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ නිල වෙබ් අඩවියට සමානව මෙම වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කර ඇති අතර එම වෙබ් අඩවි තුළ දැක්වෙන්නේ විපක්ෂයේ පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට සහය පළ කරන බවයි.

මෙම ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි chamalrajapaksha.com, darajapaksha.com සහ johnstonfernando.com නමින් භාවිතා කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් http://www.chamalrajapaksa.lk/ යන කතානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල වෙබ් අඩවියත්, http://johnstonfernando.lk/ යන අමාත්‍ය ජෝන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ නිල වෙබ් අඩවියේ නමටත්  සමාන අයුරින් මෙම වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කර තිබේ.

asianmirror

Latest Video

Development Map