කථානායක ජන්ම දිනයදා භික්ෂූන් වහන්සේලාට සෞඛ්‍ය සායනයක්

posted on: 29-10-2014

රිවිර – 29.10.2014

කථානායක චමල් රාජපක්‍ෂ මහතාගේ 73 වැනි ඡන්ම දිනය නිමිත්තෙන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා සඳහා විශේෂ සෞඛ්‍ය සායනයක් ඊයේ (28) දවස පුරා අම්බලන්තොට, හාතාගල පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයේදී පැවැත් විණි. මෙම වැඩසටහන හාතාගල පුරාණ රජමහා විහාරයේ විහාරාධිපති පල්ලේගම ජිනරතන හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි සිදුකළ අතර මේ සඳහා වෛද්‍ය සායන කටයුතුවලට රත්ගම සංවර්ධන කමිටුව අනුග්‍රහය දැක්වූ අතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය, අම්බලන්තොට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා මධ්‍යෂ්ථානයේ නිලධාරීන්, පොලිස් නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් මේ සඳහා සහයෝගය දැක්වූහ. මෙම උත්සවයට සමගාමීව හාතාගල පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයේ ඉදිකළ නව රන්වැට සහිත බෝධි ප්‍රකාරය විවෘත කිරීමද කථානායක චමල් රාජපක්‍ෂ මහතා අතින් සිදුවිය.

කථානායක චමල් රාජපක්‍ෂ මහතාගේ 73 වැනි ඡන්ම දිනය නිමිත්තෙන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා සඳහා විශේෂ සෞඛ්‍ය සායනයක් ඊයේ (28) දවස පුරා අම්බලන්තොට, හාතාගල පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයේදී පැවැත් විණි. මෙම වැඩසටහන හාතාගල පුරාණ රජමහා විහාරයේ විහාරාධිපති පල්ලේගම ජිනරතන හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි සිදුකළ අතර මේ සඳහා වෛද්‍ය සායන කටයුතුවලට රත්ගම සංවර්ධන කමිටුව අනුග්‍රහය දැක්වූ අතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය, අම්බලන්තොට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා මධ්‍යෂ්ථානයේ නිලධාරීන්, පොලිස් නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් මේ සඳහා සහයෝගය දැක්වූහ. මෙම උත්සවයට සමගාමීව හාතාගල පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයේ ඉදිකළ නව රන්වැට සහිත බෝධි ප්‍රකාරය විවෘත කිරීමද කථානායක චමල් රාජපක්‍ෂ මහතා අතින් සිදුවිය.

 

 

Latest Video

Development Map