මත්තල ගුවන්තොටුපළත්, හම්බන්තොට වරායත් හැදුවේ එක් ප්‍රදේශයකට සීමා කරලා නොවෙයි මුළු රටටමයි.

posted on: 15-07-2014

කථානායක චමල් රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා මත්තලදී පවසයි.

කාලයක් තිස්සේ දෙවන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලක් ගැන ශ්‍රී ලාංකික අපට සිහිනයක්ව තිබූ පමණක් නමුදු ඒ සිහිනය සැබෑවක් වුනේ වර්ථමාන ජනාධිපතිතුමාගේ පාලන කාලයේදීයි. ගුවන්තොට, වරාය වැනි සංවර්ධන කටයුතු හම්බන්තොටට පමණක් සීමා වුණු දේවල් නොමෙයි. මුළු රටටම ඒවායේ ප්‍රතිලාභ ගලා යනවා. දක්‍ෂතා සපුරා ඇති, වැඩ කළ හැකි ඕනෑම කෙනෙකුට ගුවන්තොටුපලෙන් රැකියා අවස්ථා ලබාගන්න පුළුවන්. දේශපාලඥයින් පසු පස යන්න අවශ්‍ය නැතැයි ගරු කථානායක චමල් රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා පැවසීය.

එතුමා මේ අදහස් පළ කලේ පසුගිය 2014 ජූලි 14 වෙනි දින මත්තල රාජපක්‍ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ සේවකයින් 186 දෙනෙකුට ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ලබාදීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමිනුයි. මේ අවස්ථාවට ගුවන්තොටපල හා ගුවන්සේවා සමාගමේ සභාපති ප්‍රසන්න වික්‍රමසුරිය මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.

රෝෂාන් දිලිප් කුමාර – සූරියවැව, අමිල සම්පත්

Latest Video

Development Map